Korond, Farkaslaka, Székelyudvarhely

Gyergyószentmiklósról indulunk Korondra, a népi fazekasság egyik erdélyi   központjába. Korond, a hagyományait örizve korszerüsödõ székely falu tipuspéldája: a fazekasságra alapozva kereskedelmi, idegenforgalmi és müvelõdési szerepköre is egyre számottevõbb.
A fõút menti kirakóvásáron kerámia, szalma, gyékény, gyapjú és fa, használati és dísztárgyak között válogathat a látogató.

Innen Farkaslakára indulunk, ahol meglátogathatjuk Tamási Áron szülõházát, ahol most egy kis múzeum van berendezve. Az emlékház gondnoka az író közel kilencvenéves huga.

A következõ völgybe átjuva érünk Szejkefürdõre a „legnagyobb székely ’’ sírjához. Orbán Balázs, a Székelyföld leírása címû monográfiájával érdemelte ki ezt a címet. Egy szabadtéri múzeumot is megtekinthetünk a székely kapuk múzeumát.Tíz kapu sorakozik az Orbán – emlékmû elõterében, a Borvízoldalban. A székely kapuk alatt sétálva jutunk fel a síremlékhez.

Következõ állomásuk Székelyudvarhely ami Udvarhelyszéknek, késõbb Udvarhely vármegyének a székhelye volt. Virágos fõterét a ferencesek kéttornyú barokk temploma zárja le. Itt még megcsodálható a színtén barokk stílusú református templom, közelében a Tamási Áron líceum, meg Udvarhelyszék másik nagy szülöttének Benedek Eleknek nevét viselõ tanítóképzõ.